Kościoły i muzea

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej (9,6 km / 12 min) Jeden z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce – datowany na 2 ćw. XIII wieku, późnoromański kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Według przekazów, stoi on na miejscu drewnianego kościółka, ufundowanego w 1159 r. przez księcia Bolesława Wysockiego.

Zabytkowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.