Zabytkowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.