Kościół Pokoju w Jaworze

Zabytkowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

PolandEnglishGerman