Kopania złota

Udostępniona do zwiedzania Kopalnia Złota “Aurelia” w Złotoryi

PolandEnglishGerman